ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Β' Λυκείου

Στα τμήματα της Β΄Λυκείου διδάσκεται και ύλη της Γ΄Λυκείου.
Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν έγκαιρα με τις απαιτήσεις της Γ΄τάξης του Λυκείου, να υπάρχει η χρονική άνεση, ώστε να δημιουργούνται συνθήκες ουσιαστικής μάθησης και βαθύτερης προσέγγισης των βασικών γνώσεων της ύλης στην οποία θα εξεταστούν, να νιώσουν ασφάλεια και να αποκτήσουν την ψυχολογία του μαθητή που πιστεύει στην προσπάθεια του.

Τα μαθήματα ξεκινάνε στις 02/09/19.

Θετική Κατεύθυνση

Θετικές Επιστήμες


Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Μαθηματικά 5 ώρες την εβδομάδα
Φυσική 3 ώρες την εβδομάδα
Χημεία 1 ώρα την εβδομάδα
Σύνολο

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Έκθεση
Μαθηματικά     
Πληροφορική
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Σύνολο


ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΡΙΩΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑ 15 ΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
12 ώρες την εβδομάδα3 ώρες την εβδομάδα
5 ώρες την εβδομάδα
2 ώρες την εβδομάδα
2 ώρες την εβδομάδα
12ώρες την εβδομάδα