ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' Λυκείου (από 2 Σεπτεμβρίου - 30 Μαίου).

Α. Θετική Κατεύθυνση Γ’ Λυκείου

Χειμερινό πρόγραμμα (2 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Μαΐου)
 Θετικές Επιστήμες

Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
Μαθηματικά
5 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 15 ώρες την εβδομάδα

Επιστήμες Υγείας

Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Βιολογία
4 ώρες την εβδομάδα
Φυσική 4 ώρες την εβδομάδα
Χημεία 3 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα


B. Θεωρητική Κατεύθυνση Γ’ Λυκείου

Χειμερινό πρόγραμμα (2 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Μαΐου)
Νομικές, Φιλοσοφικές και Κοινωνικές επιστήμες

Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Αρχαία Γνωστό2 ώρες την εβδομάδα
Αρχαία Άγνωστο4 ώρες την εβδομάδα
Ιστορία 2 ώρες την εβδομάδα
Κοινωνιολογία 3 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα

Γ. Κατεύθυνση Οικονομίας – Πληροφορικής Γ’ Λυκείου

Χειμερινό πρόγραμμα (2 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Μαΐου)
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Μαθηματικά6 ώρες την εβδομάδα
Πληροφορική 3 ώρες την εβδομάδα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 15 ώρες την εβδομάδα

ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΡΙΩΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΑ - ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑ 15 ΜΕΡΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ