ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η θερινή προετοιμασία μπορεί να είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για να έχει ο μαθητής μια
επιτυχημένη πορεία στην επόμενη σχολική χρονιά. Είναι απαραίτητη η θερινή προετοιμασία για την επίτευξη των στόχων σας.

Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα θερινής προετοιμασίας, ξεκινούν πιο δυναμικά την σχολική χρονιά. Οι μαθητές, έχοντας απαλλαγεί από το βαρύ καθημερινό πρόγραμμα που έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εμπεδώνουν καλύτερα την ύλη και καλύπτουν όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη σε έκταση ύλη, ώστε κατά την χειμερινή περίοδο ο μαθητής και να προηγείται της ύλης που διδάσκεται στο Σχολείο του και να είναι ικανός να εμβαθύνει στα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων, με σκοπό να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία, τόσο στο πλαίσιο του Σχολείου του, όσο και στις Γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Έναρξη Εγγραφών 2/5/2019

Γ’ Λυκείου: Προγράμματα Σπουδών

Α. Θετική Κατεύθυνση Γ’ Λυκείου

Θερινό πρόγραμμα (18 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουλίου)


Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Φυσική 5 ώρες την εβδομάδα
Χημεία 4 ώρες την εβδομάδα
Μαθηματικά
8 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 20 ώρες την εβδομάδα
 
Επιστήμες Υγείας

Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Βιολογία
4 ώρες την εβδομάδα
Φυσική 5 ώρες την εβδομάδα
Χημεία 4 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

B. Θεωρητική Κατεύθυνση Γ’ Λυκείου

Θερινό πρόγραμμα (18 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουλίου)


Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Αρχαία Γνωστό3 ώρες την εβδομάδα
Αρχαία Άγνωστο4 ώρες την εβδομάδα
Ιστορία 3 ώρες την εβδομάδα
Κοινωνιολογία 3 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 16 ώρες την εβδομάδα

Γ. Κατεύθυνση Οικονομίας – Πληροφορικής Γ’ Λυκείου

Θερινό πρόγραμμα (18 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουλίου)


Έκθεση 3 ώρες την εβδομάδα
Μαθηματικά8 ώρες την εβδομάδα
Πληροφορική 4 ώρες την εβδομάδα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 ώρες την εβδομάδα
Σύνολο 18 ώρες την εβδομάδα